BETON

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

TRANSPORT I SPRZEDAŻ BETONU,

 

 WYWROTKA LUB GRUSZKA


 

ATRAKCYJNE CENY.

Sprawdź i zadzwoń.

Tel. 518 333 380

JAK OBLICZYĆ WAGĘ BETONU.

Beton 1m3  = 2,200 kg

przykład powierzchni - 1m2 o grubości 10cm = 220 kg

 

Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość pozorną:

  • Betony zwykłe – to betony o gęstości w stanie suchym większej niż 2000kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3; wykonywane są z zastosowaniem kruszyw naturalnych (żwir) lub łamanych (bazalt, granit, dolomit); stosowane są w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.
  • Betony lekkie – to betony o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3; produkowane są z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszyw lekkich (keramzyt, łupkoporyt, glinoporyt); betony lekkie stosuje się do wykonania elementów ściennych i stropowych średnio- i drobnowymiarowych.
  • Betony ciężkie  - ich gęstość przekracza 2600 kg/m3 i produkowane są z kruszyw ciężkich (np. barytowych).

Oznaczenia betonu
Zgodnie ze starą normą beton oznaczany był literą „B” oraz symbolem liczbowym (np. B15). Według nowo obowiązujących norm europejskich (PN-EN 206-1) klasy betonu oznaczane są literą „C” oraz dwoma wartościami liczbowymi (np. C12/15). Symbole te dotyczą betonów zwykłych oraz ciężkich. Betony lekkie oznaczane są  jako „LC../..”. Poniżej prezentujemy zestawienie starych oznaczeń klas betonu oraz nowe, które je zastąpiły i obowiązują na terenie całej UE.

Lp. Stare ozacznenia betonu Nowe oznaczenia betonu
1. B10 C8/10
2. B15 C12/15
3. B20 C16/20
4. B25 C20/25
5. B30 C25/30
6. B37 C30/37
7. B40 C35/45
8. B45 C40/50
9. B55 C45/55
10. B60 C50/60

 

 

Beton wykorzystywany przy budowie domu


Przy budowie domów jednorodzinnych na ogół wykorzystuje się dwie klasy betonu – C8/10 oraz C12/15.  Pierwszy z nich, ze względu na swoje słabe parametry wykorzystywany jest jako podkład pod fundament lub jako warstwa podłogi. Jest to tzw. „beton chudy”. Beton o klasie C12/15 wykorzystywany jest natomiast przy układaniu fundamentów, stropów, wieńców, podłogi na gruncie lub schodów.

 

 

 

1) Do czego wykorzystywany jest beton klasy B-20?

 

Beton w klasie B-20 wykorzystywany jest przy fundamentach,nadprożach,płytach w domach jednorodzinnych.

 

2) Do czego wykorzystywany jest beton klasy B-40?

 

Beton w klasie B-20 wykorzystywany jest przy budowie mostów,śluz,wiaduktów.

 

3) Do czego wykorzystywany jest beton klasy B-60?

 

Beton w klasie B-20 wykorzystywany jest przy budowie fundamentów WTC,wysokościowców.

 

4) Jakie zastosowanie ma beton w klasie B-10? 

 

Beton B-10 (C8/10) jest wykorzystywany jako warstwa wyrównawczą podłogi, a także warstwa dociskową w tarasach, gdzie wytrzymałość betonu nie jest istotna.

 

5) Jakie zastosowanie ma beton klasy B-25?

 

Z betonu B-25 robi się fundamenty (ławy, ściany, płyty), stropy, wieńce w stropach, warstwę podłogi na gruncie,wieńce i słupki w ściankach kolankowych, nadproża monolityczne i schody.

 

6) Jak pielęgnować beton?

 

Dla świeżego betonu jest bardzo ważne,aby go polewać wodą.Szczególnie w okresie wysokich temperatur.W przeciwnym razie beton może stracić swoje właściwości.Można również dodatkowo zastosować ochronę betonu przed słońcem.W tym celu stosuje się folie ochronne.

 

7) Dlaczego ważna jest mrozoodporność betonu?

 

Mrozoodporność betonu jest ważna dlatego że podczas obniżenia temperatury,zwiększa się objętość wody w porach kapilarnych.Takie działanie prowadzi do rozluźnienia struktury w górnych warstwach betonu,odpryski a nawet całkowity rozpad.

 

Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.
Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt).
Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność,opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej),mineralnej i zanieczyszczonej (np. ściekowej, rzecznej).Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową.Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych.Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).

 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

 

Składniki betonu:

Rodzaju składników oraz ich jakość i wzajemne proporcje mają duży wpływ na wytrzymałość betonu i konsystencję mieszanki.Piaski, żwiry, grysy i mieszanki piaskowo-żwirowe stosuje się w mieszankach betonowych do wykonywania zarówno elementów konstrukcyjnych na placu budowy,jak i prefabrykatów. Na przykład do betonów klas C16/20 (dawniej B20) zalecane jest stosowanie mieszanek żwirowo-piaskowych, zaś do wykonywania zapraw i betonów drobnokruszywowych można przeznaczyć odsiewki, czyli piaski powstałe w czasie produkcji żwirów i grysów. Kruszywo stosowane do betonu powinno być mrozoodporne, a także mieć odpowiednią wilgotność i nasiąkliwość.

  • Cement

Najczęściej stosuje się cement portlandzki (CEM I), rzadziej cement portlandzki z dodatkami (CEM II) lub cement hutniczy (CEM III). Wytrzymałość betonu zależy od klasy cementu. Do betonów C8/10 - C35/45 stosuje się cementy klas 32,5 lub 42,5.
Cement nie powinien być zwietrzały (zawierać twardych grudek), bo to obniży jego wytrzymałość. Trzeba przechowywać go w suchym miejscu i zamkniętych workach.

  • Kruszywo

 

Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Należy stosować kruszywo o zróżnicowanych frakcjach, czyli różnej wielkości ziaren.
Najczęściej używa się kruszywo drobne – piasek, i grube – żwir.
Piasek powinien stanowić ponad 30% masy całego kruszywa.
Kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń: kawałków drewna, szkła, muszli, torfu, humusu (czyli ziemi roślinnej) oraz gruntów pylastych i ilastych. Wszelkie zanieczyszczenia trzeba usunąć.
W tym celu piasek i żwir przesiewa się przez sita.

  • Woda

 

Najlepszą wodą zarobową jest woda pitna. Można stosować także wodę z jeziora, rzeki lub stawu.
Taka woda nie powinna mieć gnilnego zapachu i zawierać zanieczyszczeń.
Najlepiej sprawdzić jej przydatność w laboratorium budowlanym.

  • Kruszywo a mieszanka betonowa

 

Projektując skład mieszanki betonowej, powinno się zachować odpowiednie proporcje między kruszywem drobnym (piaskiem) a kruszywem grubym (żwirem lub grysem). Wielkość ziaren kruszywa powinno się dobierać zależnie od wymiarów i stopnia zbrojenia elementu, który będzie wykonany z betonu z takim kruszywem.
Im większy element i większe odległości między prętami zbrojeniowymi, tym większe mogą być ziarna zastosowanego kruszywa. Od kształtu ziaren kruszywa zależy urabialność mieszanki betonowej, a także zużycie cementu i późniejsza wytrzymałość betonu. Do wykonania betonu o wysokiej wytrzymałości lepiej jest stosować kruszywa łamane, których chropowata powierzchnia poprawia przyczepność zaczynu cementowego. Im więcej jest w kruszywie ziaren słabych, zwietrzałych i porowatych, tym większa jest jego nasiąkliwość. Cecha ta jest ważna podczas wykonywania mieszanki betonowej, ma bowiem niekorzystny wpływ na jej urabialność, a potem – na cechy gotowego betonu. Kruszywa nie powinny być zanieczyszczone, na przykład węglem, drewnem lub ziemią roślinną. Zanieczyszczenia z kruszywa, łącząc się z zaczynem cementowym (cement i woda), tworzą nowe związki, pogarszające wytrzymałość zaprawy lub betonu.

 

Klasa betonu - określenie jakości i typu betonu, oznaczone literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej {fGc,cube} na ściskanie w MPa(wg PN-B-03264:2002).

 

Według nowej normy budowlanej klasę betonu określa symbol Cxx/yy gdzie:

 

xx - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm;

 

yy - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15x15x15cm.

 

Kilka głównych klas betonu występujących w Polsce:

 

C8/10 wg starych oznaczeń B10

 

C12/15 wg starych oznaczeń B15

 

C16/20 wg starych oznaczeń B20

 

C20/25 wg starych oznaczeń B25

 

C25/30 wg starych oznaczeń B30

 

C30/37 wg starych oznaczeń B37

 

C35/45 wg starych oznaczeń B45

 

C40/50 wg starych oznaczeń B50

 

C45/55 wg starych oznaczeń B55

 

C50/60 wg starych oznaczeń B60

 
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm) i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa (próbka sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22).